24.12. 2012 (17:15) Merry Christmas and a Happy New Year, Mothafuckas 8D

Pesterchum: LethalNemesis(LN)

The Dawn of Peace

27. listopadu 2011 v 22:51 | Leni-chan |  Fanfiction
Čtvrtá kapitola Trials of a Leader.
Cuz fighting for peace is just like fucking for chastity.
Plánuju ještě krátkou závěrečnou kapitolu, ale to se teprve uvidí, jak to vlastně bude.
Co se výšky postav týče...hledala jsem. Údaje se lišily, ale Starscream by se dal odhadnout na 9,5 metru, Primovi někde psali stejně a někde mu přisoudili 8,5 metru, což se mi hodilo víc ;)
Opět, nekontrolováno, možná jsou tam blbosti, chyby, překlepy. Konec hodně otevřený a tajuplný, nicméně...v příštím, krátkém, posledním díle se to dozvíte ;)


:Soundwave...:začal Starscream nejistě. Stál v kaluži Megatronova energonu a u nohou mu leželo mrtvé tělo bývalého vůdce. Až potud jeho plány nezanechávaly místo pro pochybosti, ale když Megatronovy optiky pohasly, vynořila se jedna otázka, na kterou předtím nepomyslel.
:Poslouchám.:ozval se telepat klidně. Z jeho chraptivého hlasu čišela jistá úleva, nejspíš i jemu Megatronova smrt znatelně ulehčila.
:Musíme jim nějak říct..."vypravil se sebe Starscream a udělal několik kroků od mrtvoly. Všiml si, že za ním zůstávají lesknoucí se stopy.:Tohle jsem nepromyslel.:přiznal nakonec a kývl na Skywarpa. Ten ho následoval ven z Megatronova pokoje. Před odchodem ještě, jakoby mimochodem, sebral falešnou Matrici.
:Starscreame, časy se změnily. Jejich víra v Megatrona byla nahlodaná už předtím. A navíc...kolik jich vlastně musíš přesvědčit?:Než Starscream stihl cokoliv odpovědět, Soundwave komunikaci ukončil a Seeker chtě nechtě musel přemýšlet o jeho slovech. A uznat, že telepat má opět pravdu.
Na Leviathanu se nacházelo celkem jedenáct Decepticonů. Přičemž třetina se de facto podílela na Megatronově smrti. Barricade a jeho trudomyslnost už o válku dávno ztratil zájem, Hook se bitev neúčastnil a stejně se radši věnoval svým poksům, než dost necitelnému léčení raněných. Co se ostatních týkalo...přesvědčit je by skutečně nemělo být těžké.
Za dveřmi je očekával Thundercracker. Už samotný fakt, že vyšli ven pro něj byl znamením úspěchu. Na nic se neptal, jen lehce nahlédl dovnitř. Pak zavřel a zajistil dveře, aby se dovnitř nedostal nikdo nepovolaný. O Megatronovo tělo se mohli postarat později.
.:0:.
Na velitelském můstku kromě Soundwava našli i Barricada, který se zdál být naprosto zaujatý řízením lodi a vůbec si jich nevšímal. Starscream ho skrytě podezříval, že o nich ví a jen je záměrně ignoruje.
"Všechno proběhlo úspěšně."ohlásil Starscream, jeho hlas zněl slaběji, než by mu bylo milé. Telepat jen kývnul hlavou, to už koneckonců věděl. "Můžeš svolat posádku."
Když Starscream mluvil ke své 'armádě', slova z něj plynula snadno, skoro jako by si svou řeč dlouho a pečlivě připravoval. Netušil, jestli z něj hovoří klid, který se v něm rozhostil, když Matrice utichla, nebo je-li to právě onen předmět, který mu neustále podstrkuje věty do úst. Ale na tom nezáleželo. Decepticoni ho poslouchali, na jejich tvářích se vystřídala celá řada výrazů, ale nakonec přijali jeho plán bez větších protestů. Starscreama to poněkud vyvedlo z míry, i přes Soundwavovo ujištění se nedokázal ubránit jistým pochybnostem. Když se rozcházeli, stále nevěřil, že všechno šlo tak hladce.
Potřebují vůdce. Na Megatronově smrti už nic nezmění, teď musí udělat krok vpřed. A ty jsi jediný, kdo jim může velet, ať už je válka nebo ne. Starscreama ani nenapadlo se bránit před Soundwavovou mentální invazí. Vlastně se mu další přítomnost v jeho nitru zdála uklidňující, téměř jako protiváha k Matrici. Nesmíš selhat. To by byl náš konec. dodal nakonec telepat.
Nepatrný záchvěv Matrice Starscreama ujistil, že k tomu nedojde.
.:0:.
"Optime. Jsem rád, že jsi zpátky."zašeptal Ratchet a poplácal Optima po rameni. Prime jen pokýval hlavou a zvedl se z lůžka. Připadal si podivně vyrovnaný a klidný, tak dobře se cítil naposledy před začátkem války. Tušil ale, že takový stav nebude mít dlouhého trvání.
"Asi jsem toho dost zameškal. Co se tu dělo?"zeptal se rovnou, nemělo smysl střet s realitou déle odkládat, jako vůdce si takový luxus nemohl dovolit, zvlášť když Decepticoni měli Matrici. Sice mohl spoléhat na její...vybíravost, cose nositelů týkalo, Megatron byl ale dost vynalézavý a nedalo se vyloučit, že našel způsob, jak její ochranné mechanismy obejít.
"Vlastně nic. Velel Sideswipe a podařilo se mu zvrátit všechny pokroky, které jsme v jednání s lidmi učinili. A Decepticoni jsou zatím relativně v klidu, je ale možné, že Leviathan už je na cestě sem. Nedokážeme zajistit jejich signál, Soundwave ho neustále kryje."Optimus jen zachmuřeně naslouchal. Čekal horší zprávy, ale ani tyto nebyly nijak dobré. A Ratchet pokračoval."Podařilo se nám ale zachytit vysílání Centurionu, jsou stále mimo sluneční soustavu, ale rychle se blíží. Jenže ne dost rychle a navíc, Soundwave možná o naší komunikaci ví."
"Nezbývá nám, než se připravit na bitvu a doufat ve zdárný konec. Ještě není vše ztraceno."řekl Optimus nakonec a Ratchet, při pohledu na Primovu vysokou postavu, musel souhlasit.
.:0:.
Soundwave se nepozorovaně vznášel na oběžné dráze země, skrytý za tělem satelitu. Jeho chapadla na několika místech splývala s kabely družice, zatímco do telepatovy mysli proudily informace přímo z Diego Garcia. Téměř už nečekal, že najde něco podstatného, ale přece jen, ukázalo se něco, co jejich situaci značně měnilo.
:Starscreame, dejte si pozor. Prime je při vědomí a v plné palebné síle.: Nepotřeboval žádnou ze svývch schopností, aby vycítil letcův šok na druhé straně linky. Už téměř čekal, že Starscream neodpoví a chystal se komunikaci ukončit, když se na druhém konci ozval hlas.
:Pro nás je to možná výhoda.:Starscream měl vlastně pravdu, uvědomil si telepat. Primův věčný soucit a snaha o mír spíš nahrávaly Starscreamovi a jeho plánu, v kombinaci s jejich požadavky a hrozbou Leviathanu jim dávaly slušnou šanci na úspěch.
:Hodně štěstí.:uzavřel nakonec Soundwave a vypnul linku. Starscream na druhém konci, stejně jako jeho bratři, kteří celému rozhovoru naslouchali, se nedokázal ubránit překvapení. A naději, která v jeho jiskře rostla, její drobný plamínek navíc přiživovaný Matricí, se rozhořel naplno.
"Je čas."ohlásil Skywarp. V té jediné větě se skrývalo víc, než si byli ochotni připustit. Jejich formace, blízkost jejich křídel, oceán ubíhající hluboko pod nimi, i slunce, ačkoliv svítící z opačné strany, všechno se zdálo až příliš povědomé. Jako nějaké zvrácené déja vu, které jim osud poskytl ve snaze odradit je od jeho záměru.
Iluze podobnosti se roztříštila, když Starscream prodce změnil směr a zamířil téměř kolmo k povrchu země. Jeho rychlost, podpořená silou Zemské gravitace, mu připadala až nepřirozená. Ostrůvek před ním rostl a přibližoval se, Starscream si matně uvědomoval, že ani jeho tělo, vyrobené z materiálu odolnějšího, než na Zemi kdy kdo vyrobil, by náraz nepřežilo. Na kratičkou chvíli zapomněl na okolní svět, zcela pohlcen představou, jak zvítězit nad Matricí a překazit její záměr.
Pak za sebou uslyšel hukot motorů, když Skywarp a Thundercracker po jeho vzoru zahájili klesání. Starscream v duchu zavrtěl hlavou, srovnal řízení a začal brzdit.
.:0:.
Ve chvíli, kdy se jeho nohy zabořily do měkkého povrchu Země, se Starscreamovi znovu vybavily všechny věci a události, pro které tu planetu nenáviděl a opovrhoval jí. Snad nemusela být úplně zavrženíhodná, vlastně v úplném počátku se mu zalíbila, díky množství životních forem, které mohl studovat a díky jedinečné atmosféře, ve které jako letec nalezl zalíbení. Ale postupem času se v něm začala vzdouvat vlna odporu, s množícími se porážkami se vynořovaly i další špatné vlastnosti, kterých si předtím nevšiml.
Skywarp a Thundercracker přistáli těsně vedle něj, z jejich postoje vyzařovala nejistota. Starscream si uvědomil, že sám na tom nejspíš není o moc lépe. Pohledem rychle přelétl okolí, ve snaze zachytit jakoukoliv známku Autobotí přítomnosti. Nepochyboval, že se tam někde skrývají, šlo jen o to je najít.
Netrvalo dlouho a jeho optiky zaznamenaly v dálce pohyb. Jiskrou mu na okamžik prostoupil ledový chlad, když spatřil nejméně sedm Autobotů, kteří se k nim rychle blížili. Matrice se ho pokusila uklidnit, ale bez úspěchu, zdálo se, že na něco tak primitvního a jednoduchého, jako strach, její zázračné schopnosti nestačí, stejně jako by nestačila na Megatronovu chorou mysl.
Siluety nepřátel se zvětšovaly, brzy rozeznal jednotlivé Autoboty, jejich barvy, tvary, ačkoliv zpola zahalené oblakem prachu, stejně jasnější, než by si přál. Jak se vzdálenost mezi nimi zmenšovala, poněkud ho opouštěla jistota a zaplňovala pochybnost. A Matrice se proti jeho pocitům opět snažila bojovat, opět bezúspěšně.
Od Autobotů je dělilo sotva několik desítek metrů, když se jejich protivníci zastavili a v jediném plynulém pohybu přetransformovali. Jejich převaha tím ještě víc vynikla, i když nikdo z nich se výškou nevyrovnal Starscreamovi nebo jeho bratrům.
A pak se z oblaku prachu vynořil Primův ohromující zjev, který Starscreamovi sebral vítr z plachet. Za ta léta války se naučil svého nepřítele respektovat, ne pro jeho schopnosti, ne pro jeho politiku, ale pro umění vyhrát i v těch nejnepříznivějších situacích. Ale nyní...Optimus vypadal silnější, než kdy předtím. Čišela z něj autorita, odhodlání a i bez přítomnosti Matrice vyzařoval jakousi zvláštní auru moci, kterou Starscream u Megatrona nikdy nezažil. Pamatoval si svého mrtvého vůdce jako tyrana tyčícího se nad ním, hrozivého, který naháněl strach už svým pouhým zjevem a hrubou silou, kterou rád demonstroval. Megatron vládl prostřednictvím teroru, vojáci ho na jednu stranu téměř fanaticky uctívali, na druhou stranu se ho ale báli. Prime, jako jeho přesný opak, vzbuzoval respekt aniž by se musel uchýlit k výhružkám nebo násilí. Prime byl skutečný vůdce a Starscream se proklínal, že si to neuvědomil už dávno.
"Nepřišli jsme bojovat."vyslovil Starscream a obrátil se přímo na Prima. Optimus jeho upřený pohled opětoval, zářící modř jeho optik zůstala chladná a nicneříkající a Starscream mohl jenom hádat, co si jeho protivník myslí. "Chceme vyjednávat."
"Vyjednávat?"Sideswipův hlas byl ostrý jako jeho meče a plný nepřátelství a neskrývané zášti. "Není o čem vyjednávat. Po tom, co jste udělali..."jeho pohled zavadil o Skywarpa. Černý letec bezděčně sevřel ruku v pěst, když se mu vybavil Primův energon protékající mezi prsty. "Jak vůbec můžete-"
Prime ho pokynutím ruky zadržel. Sideswipe ještě vzdorovitě zazíral na Skywarpa, ale ztichl. Optimus mírně kývl hlavou a obrátil se zpět k Seekerům.
"Megatron je mrtev. Chceme jednat o...míru."řekl nakonec Starscream a tělem se mu rozlil zvláštní klid. Pochopil, že zdrojem těch měkkých vln je Matrice. Téměř si dokázal představit, jak spokojeně poblikává. Svůj úkol tedy splnil, uvědomil si, a ten pocit bezstarostnosti se ještě znásobil, tentokrát ale nevycházel z Matrice ale z jeho vlastní jiskry.
Mezi Autoboty to překvapeně zašumělo. Očividně čekali různé věci, ne ale možný konec války. Dokonce i v Primových nečitelných optikách na okamžik přeběhl záblesk údivu. Pak nastala dlouhá chvíle napjatého ticha. Ani na jedné z obou stran se nikdo nepohnul, všichni stáli jako sousoší, skály hluboko v zemi, nehybné, koupající se v záři vycházejícího se slunce. A najednou se Prime napřímil, sklonil zbraň a stáhl masku.
Dokonce i nezkušený pozorovatel by si všiml, jak Starscreamova křída klesla úlevou, stejně jako u jeho bratrů. Sice se stále měli na pozoru, ale věděli, že jakmile Optimus souhlasí, nebude je ohrožovat žádné větší nebezpečí. Nemýlili se. Ostatní Autoboti záhy spustili zbraně po vzoru svého vůdce, ač mnozí značně neochotně
Primův hlas zazněl do ticha jako zvon, jeho hluboké tóny se nesly vzduchem a všichni jen naslouchali, stále překvapeni jeho rozhodnutím. "Co tedy navrhujete?"Jeho tázavý pohled utkvěl na Starscreamovi, který po chvíli sklonil hlavu. Když ji opět zvedl, na tváři měl rozhodný výraz a jeho optiky jasně zářily.
"Mír. Žádné tresty, žádné soudy, žádné válečné zločiny. Za ty je zodpovědný Megatron a toho už trest stihl. Chci šanci důstojně odejít, z téhle planety i sluneční soustavy na Charr."Starscream přednesl své požadavky pevným hlasem. Nevěřil, že na ně Prime přistoupí, ale o to už ani tolik nešlo. Hlavně, ať už si vezme tu věc.
"Nechcete málo."odtušil zamyšleně Optimus. "A nemůžu mít jistotu, že dodržíte všechny své sliby. Ale ukončení bezhlavého vraždění vlastních i cizích druhů mi přijde důležitější. Naše rasa je už beztak na pokraji vyhubení a zbytečné protahování války by jí nijak nepomohlo. Proto souhlasím. Do dvaceti čtyř hodin odejděte z téhle planety a co nejdřív opusťte sluneční soustavu."
Starscream krátce kývl. A pak vykročil směrem k Optimovi. Zbraně Autobotů se okamžitě obrátily na něj. Nevšímal si jich, pokračoval v cestě, dokud ho od Prima nedělily jen necelé dva metry. Optimus stál zcela bez hnutí, jeho optiky ale sledovaly každý Seekerův pohyb a Starscream sám si byl celkem jistý, že by-ani se svou rychlostí-nejspíš neměl šanci Autobota před sebou jakkoliv zranit.
Davem Autobotů znovu zašumělo, když se Starscreamův hrudník začal zvolna otevírat a paprsky pozemského slunce se střetly s modrou září jeho jiskry...a taky něčeho dalšího. Tentokrát ani Prime nedokázal skrýt šokovaný výraz, když jeho pohled padl na Matrici. Starscream v jeho tváři spatřil překvapení, pak zmatek a pak se modré optiky rozšířily v náhlém pochopení, když všechny části příběhu zapadly do sebe.
"Hádám že Megatron ji nedokázal použít."řekl tiše Optimus. Starscream nepatrně kývl, téměř se bál promluvit aby neporušil ten jedinečný okamžik. Cítil, jak se Matrice zvolna odděluje od jeho jiskry, veškerá cizí přítomnost pomalu mizela z jeho vědomí. S každým okamžikem si připadal lehčí, jako by jím proudila nová osvěžující energie, i když logicky se děl přesný opak.
Matrice se konečně zcela odpoutala a vyplula z jeho hrudníku, který se okamžitě začal uzavírat. Pohledy všech se upřely na předmět visící ve vzduchu, na drobné modré světlo, které nevinně poblikávalo, zatímco v sobě ukrývalo strašlivou sílu. Obraz dokonalosti narušil až Prime, když jeho prsty Matrici pevně sevřely.
Světlo se rozzářilo o mnoho jasněji, než si ho Starscream pamatoval, a záhy zmizelo v Optimově hrudi. Starscreama zaplavila vlna úlevy, která mu svou silou téměř podlomila kolena. Připadal si bezstarostně, klidně. Ačkoliv budoucnost byla nejistá, a možná ne úplně ideální, věřil, že věci se obrátí k lepšímu.
Několika kroky zpátky se ocitl po boku svých bratrů. Už se chystal vzlétnout, když Optimus znovu promluvil. "Myslím, že bychom si měli promluvit ještě o něčem." To, co Prime řekl potom, překvapilo úplně všechny bez rozdílu, Autoboty, Decepticony a i lidi, kteří se později jejich jednání účastnili.
.:0:.
Na oběžné dráze země se Soundwave odpoutal od satelitu a chvíli nehybně plul prostorem, než zapnul motory a vyrazil směrem k Leviathanu. Vše potřebné slyšel, neměl důvod setrvávat připoutaný k té podřadné věci ani o vteřinu déle.
Cítil se nanejvýš spokojený. Starscream situaci zvládl dobře a pomohl vytvořit dohodu, která by za Megatronova života neměla šanci existovat. A taky ukázal, jak moc se v něm mrtvý tyran mýlil. I když to vlastně nebylo ani tak důležité. Soundwave si válku nikdy nepřál a její konec mu tedy víc, než vyhovoval. Stejně, jako Primův návrh, se kterým nikdo nepočítal, ale po jeho plamenné řeči, s ním všichni bezvýhradně souhlasili. Autoboti protože je uchvátil jejich vůdce a jeho naivní myšlenky, Starscream zkrátka neměl na výběr. Soundwave pochyboval, že by to Seekerovi nějak vadilo.
Dveře hangáru před ním se otevřely a Soundwave vletěl dovnitř. Chlad okolního vesmíru ostře kontrastoval s příjemným teplem uvnitř lodi, téměř jako by ho Leviathan vítal. Celá, nepříliš početná posádka se shromáždila v napjatém očekávání, několik párů optik se upřelo na něj.
Dokonce ani Megatron nedokázal do tváří svých vojáků vepsat takovou oddanost, kterou Soundwave nyní spatřoval.
Napadlo ho, že by jim snad měl něco říct, ale ani jemu se v té chvíli nedostávalo slov. Teprve v té chvíli si plně uvědomil, jak moc to pro ně-pro celou jejich rasu, Autoboty, Decepticony, i těch pár odvážlivců, kteřé zůstali neutrální, znamená. Proto jen kývl.
Pochopili a Soundwave musel pevně uzavřít svou mysl, aby se ubránil jejich pocitům, které náhle vyplnily prostor. Nakonec raději odešel, udržovat tu změť emocí mimo své vnímání šlo těžko. Uvědomil si, že právě možná nastala ta pravá chvíle na zasloužený odpočinek. O zbytek se mohl postarat Starscream...koneckonců, vůdce byl přece jen on.

Jsem ráda, že to mám za sebou. Poslední kapitola bude víceméně takový...happyend a kýč, ale na její psaní se i docela těším...till then...bye. Jinak vím, že dvojka, trojka i čtyřka byly dost takové nezáživné a patetické...ale to je prostě můj styl psaní. V jedničce bylo dost děje, ale teďka jsou to už jen deprimované postavy...no, co si budem povídat.

P.S. A ano, Barricade. Protože ten prostě umřít nesmí.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Starsy Starsy | Web | 29. listopadu 2011 v 20:40 | Reagovat

Mě se všechny části líbili a tato taky díky napětí, které nebylo zapříčeněno žádnou bitvou ani smrtí, ale zkrátka jen pochybnými "co když".
Skutečně nemám slov. Nedokázala bych to napsat, skutečně. :D
A moc, moc se těším na pokračování. :D

2 Leni-chan Leni-chan | Web | 30. listopadu 2011 v 16:28 | Reagovat

[1]: Tak jsem ráda, že se líbilo, čtenář, jakýkoliv je v dnešní době vzácný druh a čtenář nadšený dokonce kriticky ohrožený. Ale těší mě, že se někdo přece jen našel.

Tahle kapitola pro mě byla docela těžká napsat. Na rozdíl od prvních dvou a částečně i třetí, kdy se to psalo skoro samo, mi tohle dalo zabrat. Hodně dlouho jsem nad nějakými pasážemi přemýšlela a navíc se mi to pořád zdálo moc krátké. Sice vím, že psát na počet slov, je scestné, ale určitého limitu se vždycky snažím držet. Nakonec se to přece jen nějak zvládlo a vlastně to nebyla ani taková katastrofa, jak jsem po několika hodinách čučení na blikající kurzor čekala.

Ale huš...i kdyby ne teď, tak jednou to zvládneš, pokud budeš psát(a taky trochu i číst, protože bez toho to nejde). Tak šup šup, honem, pusť se do psaní, nezahálej! :D V jistém slova smyslu nemám co číst XD

3 Starsy Starsy | Web | 30. listopadu 2011 v 17:08 | Reagovat

[2]: Tak v tom s tebou bohužel musím souhlasit. Čtenář, a obzvlášť nadšený, je skutečně kriticky ohrožený druh.

Složitá, to ti asi i věřím, ale zase tak krátké to není. Mě to příjde akorát, vzhledem k ději. :-D

Bez čtení to nejde, to vím. To bych nebyla schopná napsat smysluplnou větu. Mám ještě co číst (na pár dní) ale pak si budu muset počkat až do Vánoc. :-?
Psaní, no, něco píšu, ale o TF to není. (Právě částečně kvůli tomu je ta pauza ve FE) :-D

4 Leni-chan Leni-chan | Web | 30. listopadu 2011 v 20:28 | Reagovat

[3]: A pak ještě ten, co napíše komentář...toho by člověk ani s lucernou za bílého dne skoro nenašel :D

Momentálně to krátké není, ale byl to porod dostat se na tuhle délku, jen co je pravda. Myslela jsem, že to prostě nedokážu, ale pak jsem naštěstí dostala nápad na několik pasáží, které tam původně ani neměly být a nějak se to tím zachránilo. Jinak bych to byla bývala musela spojit s další kapitolou.

Hmm...já momentálně...no, čtu knihy k maturitě(které ale většinou moc inspirující nejsou) a pak svoje oblíbené povídky mých oblíbených autorek, které ovšem čtu poněkolikáté a které jsou samozřejmě anglicky...

Nevadí nevadí...hlavně piš, ať ti nezakrní pařátky a hlavně fantazie ;)

5 Starsy Starsy | Web | 30. listopadu 2011 v 20:56 | Reagovat

[4]: To ne no. :D

Tak to je dobře, že jsi z toho takhle vybruslila. :-D

Anglické povídky jsem číst nezkoušela. S Angličtinou na tom nejsem zrovna světoborně. Ale ani mizerně.

Ok. :D

6 Leni-chan Leni-chan | Web | 30. listopadu 2011 v 22:54 | Reagovat

[5]:No, ono česká nabídka zdaleka neuspokojuje moji poptávku(jaj, ta ekonomie už mi leze na mozek :D ), takže se musím uchýlit k anglickému čtení. Naštěstí co se psané tvorby týče, s angličtinou nemám problém, takže si hezky počtu XD Pokud je tedy co XD
A je vlastně pravda, že i tomu svému čtení částečně vděčím za můj level angličtiny, nevím, kde bych byla bez své každodenní hodinky(až několika) na anglických stránkách XD

7 Starsy Starsy | Web | 1. prosince 2011 v 14:02 | Reagovat

[6]: Česká nabídka není zrovna ideální, to je pravda, ale já jsem asi příliš líná na to, abych vyhledávala (i když to zase tak těžké není) anglické povídky. Musela bych si je překládat (něco z toho) na googlu, a to také není úplně ideální. :-?
Já si raději najdu na DeviantArtu nějaký pěkný komix (třeba kombinaci mých nejoblíbenějších zvířat - vlků, a vůbec toho nej, na co jsem kdy mohla narazit - Transformers) a nebo mi stále ještě schází shlédnou G1, Prime a Beast Wars (zábava na poněkud delší dobu, kvůli škole). Bohužel je toho víc, co bych chtěla shlédnout. Kromě těchto seriálů třeba i Wolf's Rain, Death Note nebo Naruta, ale pěkně popořadě.

8 Leni-chan Leni-chan | Web | 1. prosince 2011 v 14:18 | Reagovat

[7]: Já jsem hrozně ráda, že anglicky umím celkem obstojně. A taky nadosmrti budu milovat toho, co založil ff.net a autorky, které tam píšou. Co se české tvorby týče, je to bída, a o Transformers to platí obzvlášť, na dobrou povídku člověk narazí zřídkakdy(a proto ať žije FE a jeho další pokračování!). Jako...i bych třeba něco přeložila, ale to by pro mě pak ztratily své kouzlo, navíc, většina z toho co čtu je...lehce....nepřekladatelná XDD A beztak nemám čas.

dA je taky super věc, i když pro mě má psané slovo větší váhu, vždycky jsem byla spíš přes to čtení(a navíc vždycky upadnu do hluboké deprese, že ani neumím kreslit :D )

Svoje seriálové období, obávám se, mám už hodně dlouho za sebou. Sice pořád plánuju kouknout na spoustu věcí, které mi zatím unikly, ale-přesně jak říkáš-škola žere čas víc, než cokoliv jiného. A taky se děsím, že až jednou budu starší a budu mít čas, už se k tomu nedokážu vrátit-i teď mám pocit, že některé věci, které jsem kdysi považovala za geniální, už se mě prostě tak...nedotýkají.

9 Starsy Starsy | Web | 1. prosince 2011 v 19:57 | Reagovat

[8]: Překládání ztrácí kouzlo, to ano. Ale číst něco, čemu ani pořádně třeba nerozumím, nebo mi byť třeba jedno slovo (důležitější slovo) tak to také není dobré...

Psané slovo má velkou váhu, ale pro mě zhruba stejnou jako kreslené akce.
Každý umí něco. Někdo špičkově psát (například ty) a někdo třeba špičkově kreslit (například "Tenage" nebo "Natsume"). ;)

Toho se děsím také.

10 Leni-chan Leni-chan | Web | 1. prosince 2011 v 21:54 | Reagovat

[9]:Párkrát jsem překládala, docela se to dalo, ale pak jsem zkusila přeložit jednu TF povídku...a prostě to nešlo. V originále to bylo-tedy pořád je-geniální dílo, ale česky, ať jsem se snažila sebevíc, to znělo směšně a naprosto divně. Takže čtu anglicky a na překlady kašlu  :D

No, těm co umí kreslit závidím a na DeviantArtu mám pár oblíbených autorek, jejichž kresby naprosto zbožňuju, ale povídky mi prostě řeknou víc. A vydrží mi trošku déle, než obrázky :D

11 Starsy Starsy | Web | 2. prosince 2011 v 18:02 | Reagovat

[10]: Jo no. :)

Já také. Obzvlášť těm, co umí kreslit, i stínovat, třeba i na PC. Zkoušela jsem to taky, a výsledek se ani vzdáleně nepodobal naprosto ničemu. :-?
To sice vydrží, ale některé věci si třeba ani neumím představit a např. komixi mi v tom trochu pomůžou. :-D

12 Leni-chan Leni-chan | Web | 3. prosince 2011 v 10:30 | Reagovat

[11]: Asi tak, ať se snažím sebevíc, vždycky z toho vznikne jenom hodně mizerně vystínovaná zdegenerovaná brambora. A u digitálního kreslení mám navíc ještě problém, že mám sice tablet, ale ten zapojím jenom na normální počítač, zatímco všechny ty dobré programy na kreslení mám na noťasu...těžký život neumělce :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama